• Imprimeix

Serveis de suport als menors i als joves

La Generalitat de Catalunya a Girona té constituïda una Comissió Tècnica de Coordinació Institucional per a la prevenció de la conflictivitat juvenil, amb la voluntat de conèixer-ne l’estat als diferents municipis de les comarques de Girona i treballar per prevenir-la o col·laborar amb els ens locals per disminuir-la quan sigui una realitat. 

En aquesta línia, una de les accions proposades és facilitar als ens locals l’accés als recursos que els serveis territorials disposen per als joves.

Si necessiteu més informació en relació amb els recursos d'aquest catàleg, adreceu-vos a: conflictivitatjuvenil.girona@gencat.cat