• Imprimeix

La façana

La façana es va edificar als segles XVII i XVIII seguint les tendències barroques.

rec_fasana

L'entrada a l'edifici per la plaça de l'Hospital permet observar l'antiga façana amb el seu accés original. Dividida en tres cossos corresponents a la Capella, l'Hospital i la Casa de la Convalescència, va ser edificada al llarg del segles XVII i XVIII, seguint les tendències arquitectòniques barroques de l'època.

Construïda amb pedra de Girona, la portalada de l'Hospital està emmarcada amb pilastres dobles que sostenen una llinda treballada amb decoracions classicitzants. Al damunt es troba una fornícula buida que molt probablement deuria contenir una imatge, o bé de la Verge Maria o potser de la titular Santa Caterina, avui desapareguda i la flanquegen unes decoracions geomètriques ornamentals. A més, trobem dues finestres enreixades amb decoracions molt pròpies d'aquesta època a banda i banda de la porta; quatre balcons amb baranes, i a sobre, als extrems, dues obertures circulars com ulls de bou; una galeria de solana amb 25 finestres arrenglerades en el pis que superior, que permetien una millor circulació i renovació de l'aire, i un coronament que remata l'obra. Aquests elements descrits donen prou harmonia al conjunt però són els únics que constitueixen l'austera façana que dóna accés al pati interior, en part perquè l'arquitectura civil d'aquesta època prefereix invertir més en la funcionalitat que en consideracions estètiques.