• Imprimeix

Els arrambadors ceràmics

El taller dels Passoles va crear els arrambadors ceràmics.

rec_arrambadors

Els arrambadors ceràmics que trobem a Santa Caterina s'han conservat en el seu lloc original i ocupen les parets el vestíbul principal i les dues cambres, la sala dels homes i les dones. Daten del segle XVII i estan atribuïts al taller barceloní dels Passoles, el mateix taller que realitzà els arrambadors de la Casa de la Convalescència de Barcelona.

En total es conserven prop de 157,30m d'arrambador, unes quinze mil peces que es reparteixen en tres registres decoratius: les rajoles de "cartabó" de triangles blancs i verds; la sanefa barroca amb motius vegetals grogs, blaus i blancs i per últim la sanefa marc, una doble filera de rajoles de decoració vegetal amb volutes i rocalla de diversos colors. A la zona inferior, el sòcol, es repeteix la sanefa barroca.

La funció d'aquests arrambadors no era només decorativa sinó que respon a una necessitat pràctica i encarada a la higiene i al bon manteniment. Els arrambadors no permeten que traspassi la humitat, són fàcils de netejar i resistents i pel que fa al manteniment, les peces malmeses es podien substituir fàcilment.

Amb la rehabilitació de l'edifici es van restaurar els arrambadors originals i les peces malmeses es van substituir per unes de noves, idèntiques als originals a càrrec de tallers artesans.