• Imprimeix

Auditori Josep Irla

L'Auditori Josep Irla està situat a la capella de l'antic Hospital de Santa Caterina.

rec_auditori

Inaugurada amb gran pompa el 28 de desembre de 1679, va servir per donar per acabada la primera fase constructiva del complex hospitalari de Santa Caterina. La capella annexa a l'hospital tant permetia l'accés als malalts a participar de les misses com l'accés a la resta de feligresos aliens a l'hospital. La capella té l'entrada per la façana principal i tot i que austera, en destaca la decoració de la portalada que flanquejada per pilastres coronades per capitells jònics, té un frontó trencat i una fornícula també buida. A dins descobrim que la capella és d'una sola nau, coberta amb volta de canó rebaixat amb llunetes. L'absis queda rematat per una semi cúpula i a banda i banda de les parets, trobem una decoració molt austera que es redueix a capitells toscans i unes pilastres adossades a la paret, rematades amb un basament. A l'altre extrem de l'absis el cor s'aixeca per damunt del cancell, un element molt característic de l'arquitectura barroca.

Avui la capella ha estat totalment rehabilitada i reconvertida avui en l'Auditori Josep Irla. Aquest esdevé un gran espai que compta amb una decoració innovadora de tractament monocromàtic, fosc i neutre, que ajuda a centrar l'atenció del visitant vers l'element destacat, la gran pintura de Ramon Martí Alsina El gran dia de Girona.

La Generalitat de Catalunya a Girona, a través de la Delegació del Govern, pot cedir a terceres persones, físiques o jurídiques, l'Auditori Josep Irla.
La cessió està prevista i descrita en el Protocol pel qual s'estableixen les bases que regeixen l'ús de l'Auditori a tercers i on s'hi especifica qui en pot fer ús i les condicions bàsiques necessàries per autoritzar-ne la cessió.

Aquest espai compta amb un anell magnètic, que és una ajuda tècnica per a persones usuàries de pròtesi auditiva que assisteixin a reunions o a cursos. Aquest aparell actua com amplificador de so i té un radi aproximat de 250 a 1000 m2. En cas que tingueu la previsió d’utilitzar-lo s’haurà de fer constar a l’apartat d’observacions de la reserva de sala corresponent.

Aquelles persones físiques o jurídiques interessades a fer-ne ús, cal que facin arribar una sol·licitud a la Gerència de Serveis Comuns a l'Edifici per mitjà d'un correu electrònic a reserves.generalitatgirona@gencat.cat on s'adjunti el formulari que trobareu tot seguit.

La responsable de la gestió de les sol·licituds rebudes, i qui autoritza la cessió d'aquest espai, és la Gerència de Serveis Comuns a l'edifici.