• Imprimeix

El Homrani: 'Amb la incorporació de més de 5.000 nous beneficiaris ja són 113.000 les persones que han passat a rebre la Renda Garantida'

En el primer any de l’RGC 2.655 beneficiaris han aconseguit un contracte de treball i més d’11.000 exclosos del mercat laboral tornen a buscar feina

14/09/2018 15:09
ICS

L’RGC ha incrementat en 81 MEUR l’aportació a les famílies més vulnerables i en total aquest 2018 s’hi han destinat 309 MEUR  

En comparativa amb l’RMI, les rendes s’han incrementat de mitjana uns 200 euros mensuals 

“L’anormalitat democràtica del 155 ha evitat el desplegament del Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i això n’ha distorsionat tant l’aplicació com la interacció amb normalitat amb les entitats que han de formar el Consell de Govern”, ha manifestat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en la valoració del primer any d’implementació de l’RGC. En aquest temps, més de 113.000 persones han estat beneficiàries (26.958 famílies reben l’RGC –corresponents a uns 68.350 beneficiaris– i 45.363 pensionistes i beneficiaris de prestacions estatals amb rendes més baixes reben el complement). Això suposa un increment de 81 MEUR en el pressupost destinat a les persones més vulnerables de manera que s’ha passat dels 228 MEUR l’any 2016 amb l’RMI a 309 MEUR aquest 2018 amb l’RGC i els complements. Una altra dada rellevant passa per la inserció en el món laboral: “Des del setembre de 2017 fins a l’actualitat 2.655 unitats familiars han aconseguit feina amb un contracte de treball i 1.138 han aconseguit sortir de la prestació de forma definitiva”, ha explicat el conseller. D’altra banda, 11.000 persones s’han tornat a activar en la recerca de feina. 

El Homrani també ha apuntat que “amb el 155 vam arribar a tenir 17.000 expedients paralitzats (abril de 2018). Ara en tenim uns 10.000 i calculem que aproximadament a final d’any ja no n’hi haurà cap fora de termini.” Tanmateix, la dotació de la prestació s’ha millorat en uns 200 euros de mitjana (increment del 35%) i s’ha estès a més persones. Així mateix, a partir de demà 15 de setembre de 2018 els nous llindars són:

                                  

 

set 2017 – set 2018

set 2018 – set 2019

 

85% IRSC

91% IRSC

1 membre

564

609

2 membres

836

896

3 membres

909

969

4 membres

982

1.042

5 membres

1.062

1.122

Pel que fa a les sol·licituds, de les 69.197 rebudes actualment n’hi ha un 72% d’aprovades i un 28% de pendents de resoldre: 

Sol·licituds totals

69.197

Total de sol·licituds valorades

49.603 (72%)

            Sol·licituds que han estat aprovades

5.043 (10%)

            Sol·licituds denegades

36.443 (73%)

            Sol·licituds desistides per part de la persona

5.350 (11%)

            Sol·licituds pendents amb requeriment

2.767 (6%)

Total de sol·licituds pendents

19.594 (28%)

            Sol·licituds d’RGC

4.084 (21%)

            Sol·licituds de complements de pensions, prestacions i altres ajunts estatals

15.510 (79%)

 

Quant als motius principals de denegació són disposar d’ingressos superiors al llindar que estableix la llei i que el titular o beneficiari treballi a jornada completa. 

 

Els objectius pel proper any 

Un dels principals objectius que s’ha marcat el conseller El Homrani és “mantenir i consolidar el treball amb les entitats i iniciar la implementació de la coordinació territorial així com aprovar el decret del Consell de seguiment de l’RGC”. Un altre passa per ampliar la cobertura a les persones sense llar, a les dones víctimes de la violència masclista i a les persones amb malaltia mental, ateses en àmbit residencial i millorar en les situacions d’emergència social, entre d’altres. 

“Atés que el desplegament és fins al 2020 i tenint en compte la voluntat d’ampliar la cobertura d’aquest dret està previst que amb els llindars previstos l’RGC serà una de les principals prestacions d’aquesta legislatura”, ha manifestat el conseller i ha afegit: “La Renda Garantida és un coixí per a qui no té accés al que creiem que són els drets bàsics que permeten una vida autònoma: un treball de qualitat i accés a l’habitatge.”