• Imprimeix

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017)

Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017)

 

 

 

 

 

 

El 5 de juliol es va publicar al DOGC la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017).

La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge promou la innovació i la recerca sobre afers religiosos amb la finalitat d’obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en l’àmbit de la diversitat religiosa.

Per això, i mitjançant conveni de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ha promogut la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017), mitjançant la Resolució GAH/1547/2017 , publicada al DOGC el 5 de juliol de 2017.

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts a les universitats que formen part del sistema universitari català, als centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i a les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals, per a la realització de projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

Els projectes s’han de realitzar en el període màxim d’un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l’entitat interessada, la Direcció General d’Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per  l'Ordre GAH/1386/2017, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.

Podeu presentar la sol·licitud a l'OAC.

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Formulari de sol·licitud i annex

Formulari de sol·licitud i annex
Data d'actualització:  19.07.2017